7 Kebenaran tentang anda

Dare Untuk Rakan-rakan anda

7 Kebenaran tentang anda

Rakan-rakan anda akan menjawab soalan-soalan berikut dalam DARE anda

1 Apakah nama Nama kenalan mudah alih anda
2 Nama samaran yang anda ingin berikan kepada Nama
3 Apakah jenis hubungan yang anda ingin mahu dengan Nama
4 Perkara yang anda suka pada Nama
5 Perkara yang anda tidak suka pada Nama
6 Warna yang padan dengan Nama
7 Lagu yang anda ingin mendedikasikan kepada Nama