7 Sự thật về bạn

Thách thức đến bạn bè

7 Sự thật về bạn

Bạn bè sẽ trả lời các câu hỏi trong THÁCH THỨC của bạn

1 Tên của Tên trong danh bạn điện thoại bạn là gì
2 Biệt Danh mà bạn muốn đặt cho Tên
3 Mối quan hệ nào mà bạn muốn giữa bạn và Tên
4 Một điều mà bạn thích ở Tên
5 Một điều mà bạn không thích ở Tên
6 Một màu hợp với Tên
7 Một bài hát mà bạn muốn dành tặng Tên